MikroVirk er et NETVÆRK for mikrovirksomheder i VORDINGBORG KOMMUNE, med 0-10 ansatte. Netværket mødes ti gange om året i månederne januar-maj og august-november. i april tager vi på den årlige Tour de MikroVirk – her tager netværket på tour rundt i kommunen og besøger et udpluk af lokale virksomheder i løbet af en dag, som sluttes af med fælles spisning og netværk. I december måned afholdes en Mikro-Julefrokost, for hele netværket, da mange mikrovirksomheder er enkeltmandsforretninger.

MikroVirk er skabt af Vordingborg Erhverv på foranledning af og i tæt samarbejde med lokale iværksættere, som brænder for netværk.

Formålet med MikroVirk

Formålet med MikroVirk er, at mindre virksomheder i Vordingborg kommune mødes, skaber relationer og udveksler erfaringer og kontakter.

MikroVirk-møderne tager udgangspunkt i tre overordnede formål:

  • Netværk
    At skabe netværk med andre mikrovirksomheder, udveksle erfaringer, sparre med hinanden og også opnå en større synlighed. Din samtale i dag kan føre til en ny kunde i morgen.
  • Faglighed
    MikroVirk-møderne tager altid udgangspunkt i et fagligt oplæg, som kan omhandle alt fra basale opstarts-udfordringer, markedsføring og økonomi, til vækstpotentiale, arbejdskraft og kapitalfremskaffelse.
  • Sociale relationer
    Netværket er også et sted hvor man som lille virksomhed får mulighed for at drøfte dagligdags udfordringer, støtte hinanden og udvide sit kendskab til sine mikrollegaer.

MikroVirk.dk

MikroVirk eksisterer også online, med mikrovirk.dk – et online netværk hvor medlemmer oprettes med en personlig profil og en virksomhedsprofil. Her kan medlemmer finde hinanden, se kommende arrangementer, se resuméer af tidligere møder og siden bruges ydermere til at kunne findes af potentielle kunder, udenfor netværket.

Forventninger i netværket

MikroVirk er et aktivt netværk, og der er en gensidig forventning blandt medlemmer om, at man prioriterer netværket, og er med til at skabe værdi for sine Mikrollegaer. Herunder at man byder ind, hvis man har forslag til hvordan netværket skal forme sig og at man deler ud af sine erfaringer.

Hvem kan være med?

Der er kun to forudsætninger for at være medlem i MikroVirk; at man har CVR nummer i Vordingborg kommune og at man har 0-10 ansatte.

NB: Går man med en drøm om at springe ud som selvstændig er man velkommen på et MikroVirk-møde, hvor man kan netværke med mange erfarne iværksættere og måske få pudset sin forretningsidé af.

Hvad koster det at være medlem i MikroVirk?

Det er GRATIS at være medlem i MikroVirk, så det er bare om at komme i gang.