I oktober måned var det to år siden at MikroVirk så dagens lys for første gang. Det blev fejret med en snak om fremtiden og fødselsdagskage på månedens møde på Møn Bibliotek den 30. oktober 2017.

De godt 30 medlemmer der var mødt op til MikroVirk mandag aften fik en god snak og dialog omkring hvad der giver værdi i et netværk som MikroVirk og så blev de præsenteret for udkastet til den plan der i fremtiden skal drive netværket fremad. MikroVirk er et dynamisk og medlemsrigt netværk, som er sat i verden for at favne mikrovirksomheder i Vordingborg kommune, på tværs af alle brancher, og der var bred enighed om at det fortsat er det, der gør at MikroVirk skiller sig ud fra mange andre erhvervsnetværk.

Aftenen i korte træk

Erhvervsservicechef Jens Damgaard lagde ud med at byde velkommen. For at sikre at MikroVirk giver mest værdi for flest mulige havde Jens Damgaard tidligere på året udsendt en personlig mail til samtlige medlemmer i netværket, hvor alle har haft mulighed for at give deres input til hvordan MikroVirk kan blive bedre. På baggrund af tilbagemeldingerne har Vordingborg Erhverv i samarbejde med styregruppen konkluderet at MikroVirk har brug for at favne to forskellige tilgange til netværket.

Projektleder Henrik Høyer gav derfor en introduktion til MikroVirk 1.0 og 2.0, som deltagerne efterfølgende kunne give deres feedback på.

MikroVirk 1.0 og 2.0

MikroVirk 1.0 har fokus på værktøjer, som skal hjælpe til at optimere forretningen, særligt til stor gevinst for nystartede virksomheder. På MikroVirk 1.0 får man indblik og kendskab til emner, som salg, markedsføring, økonomi, skat/moms. Emner som er vigtige at have kendskab til, og som man ofte mangler erfaring med, som nystartet virksomhed. På 1.0 møder er der fokus på at introducere nye medlemmer, derfor bliver der i programmet indlagt 3×3 minutter, hvor nyeste medlemmer får mulighed for at fortælle om deres forretning, deres bidrag og deres forventning til netværket. Formålet med disse møder er at skabe synlighed, omkring

MikroVirk 2.0 har fokus på emner som strategi, samarbejde, udvikling, vækstpotentiale og lignende emner. Her vil der på hvert møde være mulighed for at én virksomhed tager ”Den varme stol” eller ”Pralepladsen”, hvor der er plads til at fortælle om og få input til en given udfordring, eller en ny kunde/ordrer. Formålet med disse møder er at inspirere og dele erfaringer i forhold til at udvide forretningen.

Hvert møde vil have sit udgangspunkt i et fagligt oplæg og vil blive rundet af med god mulighed for at netværke frit blandt de fremmødte.

Der var gode input fra salen, både forslag til emner, men også kommentarer på hvordan MikroVirk tidligere er blevet oplevet af de enkelte medlemmer. Alle input vil blive taget med videre til styregruppen, som i samarbejde med Vordingborg Erhverv vil forme det kommende forårs form på netværket.

MikroVirk er stadig ét samlet netværk, og alle medlemmer og kommende medlemmer er altid velkomne til at deltage på alle møderne. Version 1.0 og 2.0 er blot en betegnelse for forventningen til indholdet på de enkelte møder. MikroVirk vil fortsat blive afholdt 1 gang om måneden, hvor der skiftevis er fokus på 1.0 og 2.0. For at få nye medlemmer blev alle deltagerne opfordret til at dele kendskabet til MikroVirk i deres egne netværk og bekendtskaber. Ligeledes vil Vordingborg Erhverv øge indsatsen for at synliggøre MikroVirk overfor både iværksættere og etablerede virksomheder.

Næste MikroVirk-møde afholdes den 28. november kl. 17.30. Du kan læse mere her.