Månedens Mikrovirk møde blev afholdt på Ny Gammelsø B&B ved Stege, og Dan Holck-Hansen indledte i sædvanlig inspirerende stil mødet med at introducere ikke mindre end 3 revisorer fra Beierholm.

En ekspert på skatteforhold, en ekspert på moms og en med en bredere generel viden. Det blev en inspirerende oplevelse, hvor noget tørt stof blev gjort lidt mere fordøjeligt af de to eksperter fra Beierholm, sammen med en fin evne til at svare på løbende spørgsmål undervejs.

Det blev også tydeligt, at det ikke altid er logisk for ”almindelige mennesker” hvordan skatte- og momsloven fungerer, hvorfor det altid vil være godt at rådføre sig med fagfolket på området, før man ændrer praksis indenfor f.eks. kørsel, diæter, udbytte eller løn fra ens virksomhed.

Der var også en lille advarsel om at man ikke bør tro, at man kan starte en virksomhed og bruge den som fritidsbeskæftigelse og få fradragsret til sine udgifter. Efter 2-3 år forventes det at man har investeret nok tid og energi til at kunne tjene penge.
Hvis ikke, har SKAT mulighed for at rulle fradragsretten tilbage…

Bagefter indlæggene var der ikke bare tid til sandwich, kaffe og sædvanlig snakken og networking, men også til at bruge de 3 revisorer aktivt til individuelt at få afklaret præcis de spørgsmål, man evt. havde med hjemmefra, eller som var opstået under oplæggene.

Et par effektive og givtige timer i godt selskab.

Mette Larsen fra UDE introducerede også vores kommende Mikrovirk julefrokost. Godt initiativ! Der er kun plads til 40 medlemmer, så klik her og tilmeld dig med det samme!