Innovation og Vækst


Netværket Innovation & Vækst skal fremme salgsmuligheder og bidrage til personlig og forretningsmæssig udvikling, innovation og vækst blandt medlemmerne og deres virksomheder.

Formål

Netværket Innovation & Vækst skal fremme salgsmuligheder og bidrage til personlig og forretningsmæssig udvikling, innovation og vækst blandt medlemmerne og deres virksomheder. Medlemmerne skal gennem hyppig mødeaktivitet opbygge loyalitet og viden om hinandensvirksomheder, kompetencer og ekspertiser. Det skal løbende stå klart for medlemmerne, i hvilkeforretningsområder de enkelte medlemmer har deres styrker samt hvor medlemmerne kan bistå hinanden – personligt og forretningsmæssigt. Formålet er også at skabe et socialt velfungerende netværk, hvor alle udfordringer kan debatteres.

Netværket mødes hver 14. dag på skift hos medlemmerne, hvor der debatteres konkrete ledelsesmæssige udfordringer i den enkeltes virksomhed.

Initiativtagere til netværket er Lasse Ahm og Karsten Schiøtz.